Дурдатгал төрлийн нийтлэлийг үзэж байна

Төсөөлөл хийгээд бодит байдлыг тусгаарлагч гэж үгүй

"Феллини Феллинигийн тухай" номоос. Нэгдүгээр хэсэг.
Үргэлжлэл →

Франсуа Трюффо эвлүүлгийн тухайд

Суут найруулагчийн эвлүүлгийн талаар хэлсэн цөөн үгс.
Үргэлжлэл →