Монгол кино төрлийн нийтлэлийг үзэж байна

Монгол дахь реализмын дутагдал

Үргэлжлэл →

Монгол кино хэмээх нэгэн харанхуй ертөнц

Орчин үеийн монгол кинонуудын тухай зарим шүүмж.
Үргэлжлэл →

Монгол киноны ирээдүйд нэмэр болох орц

Тэгэхээр товчдоо бидэнд нэг дэх киноны зам буюу өндөр өртөгтэй бүтдэг ч асар их ашиг, алдар хүнд олж байдаг замаар яваад хэзээ ч Холливүүдийг дийлж гарахгүй учраас хоёр дахь зам нь хамаагүй дөт харагдаж байна. Ийм кинонууд өртөг ихэнхдээ багатай байдгаас гадна Монгол ухаан, ёс заншил өнөөх далд ухамсрын зүйлсээ ухвал Монгол киноны төрх гарч мэдэх юм л даа. Ер нь аль ч улсын нэрийг гаргах урлаг айлаас эрэхээр авдраа ухахад л гарч ирдэг.
Үргэлжлэл →