Киноны төрлүүд

драм

баримтат

инээдмийн

романс

гэмт хэрэгт

намтарчилсан

сэтгэлзүйн драм

сэтгэлзүйн триллер